Thu. Dec 1st, 2022
  ભ્રષ્ટાચાર આચરેલ ગે.કા. બાધકામોને વર્ષો થવા છતાં ઉની આંચ પણ આવતી નથી..!<br>જીવતું જાગતું ઉદાહરણ બડિયાની ચાલીના નાકે કાર્યરત કોમ્પલેક્ષ..?

  Share with:


  Share with:


  Avatar

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *