Thu. Dec 1st, 2022

  Share with:


  માલિક: કૈલાશબેન વિષ્ણુભાઇ પ્રજાપતિ
  સંપાદક: વિષ્ણુભાઇ.કે.પ્રજાપતિ
  ઇમેઇલ: jansamruddhinews@gmail.com
  સરનામું: 2774 , કુંભાર નો ખાંચો, રૂપાપરી પોલ, દરિયાપુર, અમદાવાદ.380001.
  ફોન: 9824813331.  Share with:


  Avatar

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *