Thu. Aug 5th, 2021
  મંદી – મોંઘવારીમાં સામાન્ય માણસનું જીવન જીવવું મુશ્કેલ : પરેશ ધાનાણી

  Share with:


  ગાંધી અને સરદારના ગુજરાતને દારૂ મળે તેવી હોટલની નહીં પણ દવા મળે તેવી હોસ્પિટલ ની જરૂરિયાત છે : પરેશ ધાનાણી

  મંદી – મોંઘવારીમાં સામાન્ય માણસનું જીવન જીવવું મુશ્કેલ : પરેશ ધાનાણી

  Share with:


  Avatar

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *