Thu. Aug 5th, 2021
  ઉત્તર પશ્ચિમ ઝોનના એસ્ટેટ વિભાગના બોડકદેવ વોર્ડમાં ઉચ્ચ અધિકારીઓના સરર્ક્યુલરો કચરા પેટી સમાન..!

  Share with:


  ઉત્તર પશ્ચિમ ઝોનના ડેપ્યુટી એસ્ટેટ ઓફિસર ની ફરજ પ્રત્યેની બેદરકારી સામે આવી, છતાં ઉચ્ચ અધિકારી મૂકપ્રેક્ષની ભૂમિકામાં..!

  ઉત્તર પશ્ચિમ ઝોનના એસ્ટેટ વિભાગના બોડકદેવ વોર્ડમાં ઉચ્ચ અધિકારીઓના સરર્ક્યુલરો કચરા પેટી સમાન..!

  Share with:


  Avatar

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *