Thu. Aug 5th, 2021

    Category: Contact Us

    Contact Us

    માલિક: કૈલાશબેન વિષ્ણુભાઇ પ્રજાપતિ સંપાદક: વિષ્ણુભાઇ.કે.પ્રજાપતિ ઇમેઇલ: jansamruddhinews@gmail.com સરનામું: 2774 , કુંભાર નો ખાંચો, રૂપાપરી પોલ, દરિયાપુર, અમદાવાદ.380001. ફોન: 9824813331.